هدف کوشاهوش

گروه آموزشی کوشاهوش با هدف ارتقاء سطح هوش، کشف استعدادها و جهت دهی به نخبگان شکل گرفت.

با توجه به تحقیقات علمی بخش بسیار مهمی از فرایند تکامل هوش با غنی سازی آموزشی و مسائل فرهنگی و محیط پویا مرتبط است.

ما می توانیم به پرورش هوش و رشد و شکوفایی فرزندانمان کمک کنیم.

داستان شکل گیری کوشاهوش

کار کوشاهوش چیست؟

تفکر کوشاهوش

پلی میان دانش آموزان و تیزهوشان

پرورش خلاقیت و استعداد

برترین سایت کمک آموزشی تیزهوشان

برگزاری آزمون های منظم تیزهوشان

ورود به عرصه بازی سازی

سال 1399