تماس با مهندس کوشا صمیمی

آموزش خبرجدید!

بخش دو

آموزش حبرخوب

بخش چهار

سلام خبر

بخش شش

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است
09123235263
دوشنبه - شنبه 8.00-18.00
سارا مربی شما

بخش یک

a
آموزش خبرخوب!

بخش سه

a

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

علی زمانی

دانشجو
آموزش چیزی را از دست ندهید

بخش پنچ

ناهار

تومان26000
اردیبهشت 21, 1397 @ 8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ
اصفهان

روز خانوادگی

تومان24000
اردیبهشت 25, 1397 @ 8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ
اصفهان

روز کودک

تومان12000
اردیبهشت 25, 1397 @ 9:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ
اصفهان

روز خلاقانه

تومان23000
خرداد 9, 1397 @ 8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ
اصفهان

کنفرانس

تومان25000
خرداد 23, 1397 @ 8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ
اصفهان

آماده باشید!

تومان28000
تیر 4, 1397 @ 8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ
اصفهان

آموزش شخصی

تومان14000
تیر 18, 1397 @ 8:00 ق.ظ
اصفهان

تیم ساختمان

تومان20000
تیر 18, 1397 @ 9:00 ق.ظ
اصفهان

ساعت شاد

تومان12000
تیر 23, 1397 @ 8:00 ق.ظ
اصفهان
مرداد 16, 1397 @ 8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ
اصفهان
اردیبهشت 6, 1398 @ 9:00 ق.ظ
اصفهان
اردیبهشت 8, 1398
اصفهان