پنج آزمون شبیه ساز تیزهوشان (مخصوص دانش آموزان آزمون فرایاد)

کوشاهوشی های پایه نهم????????☝️ پنج آزمون شبیه ساز تیزهوشان???????? با توجه به تغییرات سبک و تعداد سوالات تیزهوشان امسال????، گروه…

0
70,000 تومان

آزمون مقطع هشتم کوشاهوش

دانلود برنامه راهبردی آزمون ۲۵ مرحله آزمون+کلاس رفع اشکال و مشاوره آنلاین تابستان+ ۱۰ ساعت فیلم آموزشی

0
540,000 تومان

آزمون مقطع هفتم کوشاهوش

دانلود برنامه راهبردی آزمون ۲۵ مرحله آزمون+کلاس رفع اشکال و مشاوره آنلاین تابستان+ ۱۰ ساعت فیلم آموزشی

0
540,000 تومان

آزمون مقطع سوم کوشاهوش

دانلود برنامه راهبردی آزمون ۲۵ مرحله آزمون+کلاس رفع اشکال و مشاوره آنلاین تابستان+ ۱۰ ساعت فیلم آموزشی + بازی هوش

0
420,000 تومان

آزمون مقطع چهارم کوشاهوش

[vc_row][vc_column][vc_column_text] دانلود برنامه راهبردی آزمون ۲۵ مرحله آزمون+کلاس رفع اشکال و مشاوره آنلاین تابستان+ ۱۰ ساعت فیلم آموزشی + بازی…

0
500,000 تومان

آزمون مقطع پنجم کوشاهوش

دانلود برنامه راهبردی آزمون ۲۵ مرحله آزمون+کلاس رفع اشکال و مشاوره آنلاین تابستان+ ۱۰ ساعت فیلم آموزشی

0
500,000 تومان

آزمون مقطع ششم کوشاهوش

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

دانلود برنامه راهبردی آزمون ۲۵ مرحله آزمون+کلاس رفع اشکال و مشاوره آنلاین تابستان+ ۱۰ ساعت فیلم آموزشی

0
750,000 تومان

آزمون مقطع نهم کوشاهوش

دانلود برنامه راهبردی آزمون ۲۵ مرحله آزمون+کلاس رفع اشکال و مشاوره آنلاین تابستان+ ۱۰ ساعت فیلم آموزشی  

0
750,000 تومان