تماس با مهندس کوشا صمیمی

کوشا هوش – تیزهوشان، هوش، استعداد تحصیلی، المپیاد و کامپیوتر |۲۸۴۲۶۲۴۰ ۰۲۱| ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

h1

margin20px 0color#42495bfont-familyMontserrat; font-size50pxline-height1.2em(60px); font-weight:700;

h2

margin20px 0color#42495bfont-familyMontserrat; font-size45pxline-height1.33em(60px); font-weight:700;

h3

margin20px 0color#42495bfont-familyMontserrat; font-size32pxline-height1.375em(44px); font-weight:700;

h4

margin20px 0color#42495bfont-familyMontserrat; font-size22pxline-height1.45em(32px); font-weight:700;

h5

margin20px 0color#42495bfont-familyMontserrat; font-size18pxline-height1.5em(27px); font-weight:700;

h6

margin20px 0color#42495bfont-familyMontserrat; font-size14pxline-height1.7em(25px); font-weight:400;

p

margin: 10px 0; color: #808080; font-family“Crimson Text”; font-size18pxline-height1.5em(28px)font-weight400;

عضویت کاربر

بازنشانی کلمه عبور